PLEXUS Idom-Råsted er Idom og Råsteds samlingspunkt.

Et kultur-, fritids- og idrætscenter, der danner rammen om det aktive landsbyliv i Idom-Råsted området.

“For os er det en dyd at være fleksible„

PLEXUS Idom-Råsted er Idom og Råsteds samlingspunkt.

Et kultur-, fritids- og idrætscenter, der danner rammen om det aktive landsbyliv i Idom-Råsted området.

“For os er det en dyd at være fleksible„

PLEXUS ER EN NY MÅDE AT TÆNKE OG ORGANISERE LANDSBYLIV PÅ.

På baggrund af flere afholdte borgermøder var der tilbage i 2006 stor opbakning til at udbygge Idom-Råsted Hallen til et fælles kraftcenter med henblik på at forene de to landsbyers eksisterende faciliteter ét sted.
Det primære formål med projektet har været at tilvejebringe attraktive fysiske rammer, der giver mulighed for en professionel drift og for et styrket netværk – uanset om ærindet er børnepasning, privat fest, foreningsidræt, personlig træning, lokalrevy eller to liter mælk, så mødes man i PLEXUS. Selvom man ikke lige har et formelt ærinde … så kigger man måske forbi alligevel!

MEDINFLYDELSE OG NÆRDEMOKRATI

Borgerne fremsatte ønsker, ideer og forventninger til, hvad PLEXUS skal indeholde. På baggrund af idémøder blev der nedsat forskellige arbejdsgrupper, som forum for kreativitet og lokalt engagement til at nytænke og udvikle tiltag til gavn for alle borgere. PLEXUS er et mødested og værested for yngre og ældre, som giver mulighed for engagement, mening og fællesskab for hele lokalsamfundet.

PLEXUS rummer det hele: en aldersintegreret daginstitution med børnehave og fritidshjem, en nærbutik, sportsfaciliteter, fitnesscenter, café, festsale til privatfester, foredrag, konferencer, koncerter, teater mv. Det hele samlet under et tag i et lyst og venligt miljø. Den daglige ledelse PLEXUS ledes af en centerleder, der varetager den daglige drift. Centerlederen indgår i et tæt samarbejde med forretningsudvalget om centrets generelle udvikling.

BETYDNINGEN AF PLEXUS

Det latinske udtryk at plectere betyder at flette, og ordet Plexus er et bundt af nerver eller blodårer. Plexus betyder altså alt det, der er ambitionen med  udbygningen af Idom-Råsted Hallen. At være områdets nervecenter og knudepunkt. Stedet, hvor man kommer, når man skal noget. Stedet, som man kigger forbi – bare for at se, hvad der sker.

PLEXUS logo skal ses som to symboler, der krydser hinanden, mødes og sammen danner noget stort. Et stærkt symbol på Idom-Råsteds nye samlingspunkt. Et stærkt symbol på samarbejdet mellem Idom og Råsted. Figurens form er dynamisk – rund og venlig. De to dele, der arbejder sammen, indikerer ildsjæle. De rummelige, bløde former, som omslutter noget fælles, indikerer sammenfletning, som er det PLEXUS betyder.