KRAV OM AT HOLDE LOKALER OG LOKALITETER LUKKEDE FOR OFFENTLIGHEDEN

Der er krav om at holde følgende lokaler og lokaliteter lukket for offentligheden:

  • Spillesteder, teatre, biografer og øvrige lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende.
  • Museer, kunsthaller, kulturhuse og lignende.
  • Zoologiske anlæg, akvarier og lignende.
  • Folkehøjskoler, aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet.
  • Lokaler og lokaliteter, hvor der afvikles idrætsaktiviteter med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.

MUNDBIND

Besøgende tilskuere, brugere, publikummer, elever og lignende på 12 år og derover samt medarbejdere og andre personer tilknyttet det pågældende lokale skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i følgende lokaler:

  • Lokaler, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter, herunder svømmehaller, idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler.
  • Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder biblioteker og arkiver, musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet.

Kravet gælder desuden studerende, undervisere, ansatte, besøgende mv. på 12 år og derover på de videregående kunstneriske uddannelser.

Der gælder desuden krav om brug af mundbind eller visir på andre områder, herunder i detailhandlen, herunder udvalgs- og dagligvarebutikker og indendørs serveringssteder.

CORONAPAS

Der er krav om coronapas i visse dele af kultur-, idræts- og foreningslivet. Krav om coronapas gælder for besøgende mv. i svømmehaller samt studerende, besøgende samt andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen på de videregående kunstneriske uddannelser.

Kravet gælder desuden på en række andre områder, herunder indendørs serveringssteder uagtet antal gæster. Take-away er dog undtaget kravet om coronapas. På serveringssteder, herunder take-away, gælder der desuden krav om brug af mundbind eller visir.

SMITTEFOREBYGGENDE ANFALINGER

Der gælder en række smitteforebyggende anbefalinger generelt i samfundet, herunder:

Nedenstående er svar på en række spørgsmål om de gældende restriktioner. Kulturministeriet opdaterer løbende med nye spørgsmål samt uddybninger og præciseringer. Det vil altid være den gældende bekendtgørelse, der er afgørende i tilfælde af tvivlsspørgsmål. Den myndighedsfælles borgerrettede vejledning om covid-19 kan desuden findes på https://coronasmitte.dk/.