Retningslinjer og regler:
Vi følger selvfølgelig de retningslinjer der er kommet fra myndighederne og beder om jeres hjælp til også at overholde disse retningslinjer.
Der er håndsprit ved alle indgange og dem beder vi jer benytte når I kommer ind i Plexus.
Hvis I ikke føler jer raske eller har symptomer på Covid-19 anmoder vi om at I IKKE kommer op i Plexus.
Hvis I er i en øget risikogruppe henstiller vi til I tager de nødvendige forholdsregler som i det øvrige offentlige rum.
Vær opmærksom på at der er sat skilte op i Plexus med max. antal personer i hvert lokale og det beder vi jer overholde.

I er altid velkommen til at spørge personalet om råd hvis der er ting I er i tvivl om under opholdet i Plexus.
Pas på jer selv og hinanden, husk hygiejne og afstand, samt de andre forbehold.

Vi glæder os til at få liv i Plexus og gang i både fællesskab og sammenhold…

Mvh.

Lenette og Jesper

Plexus